29.08.2014.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007-2013 dana 1. Kolovoza 2014.tvrtka HITTNER postala je korisnikom bespovratnih sredstava dodijeljenih za provedbu projekta pod nazivom „HITTNER – NOVI POGON“.

Radi se o sredstvima Državnog proračuna RH i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). 

European Regional Development Fund (ERDF) ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU-a. Fond pridonosi svim trima ciljevima regionalne politike, no svakome s različitim prioritetima:
1. U sklopu cilja Konvergencija, ERDF je usredotočen na modernizaciju i diverzifikaciju gospodarskih struktura te očuvanje ili otvaranje novih, održivih radnih mjesta. 
2. U sklopu cilja Regionalna konkurentnost i zapošljavanje, ERDF pruža potporu strategijama održivog razvoja, s naglaskom na promicanje zapošljavanja.
3. U sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, ERDF pruža potporu za uvođenje i razvoj transnacionalnih zajedničkih strategija za održivi teritorijalni razvoj prekograničnih aktivnosti.

Projekt tvrtke HITTNER d.o.o. predstavljen je na javnoj prezentaciji projekata svih triju tvrtki koje su ostvarile sredstva iz istog Fonda,  u sklopu koje je održana i konferencija za medije. Navedenoj prezentaciji projekata je prisustvovao i ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, koji je tom prilikom čestitao tvrtkama i istakao da su ovi projekti dokaz da se hrvatskim znanjem i radom može stvoriti kvalitetan proizvod i da je to pravi put izlaska iz recesije. Također je istakao da su ovo prva sredstva koje su naši poduzetnici mogli ostvariti na ovaj način iz fondova EU i ujedno primjer kako treba razvijati tvrtke jer je ovo tek početak i našim će poduzetnicima biti dostupno sve više sredstava iz fondova EU.

Lokacija projekt Hittner d.o.o. je u sjedištu tvrtke na adresi Bjelovar, Pakračka 10; koju je ministar sa suradnicima obišao nakon predstavljanja projekta. Tom prilikom je ministar Gordan Maras pokušao i voziti mali poljoprivredni traktor, uvjerivši se osobno u njegovu kvalitetu.
 Ukupna vrijednost projekta:  11.266.299,84kn
 EU sufinanciranje projekta: 4.399.720,82 kn
 Razdoblje provedbe projekta: 1.03.2014. - 1.03.2016.
 Aktivnosti: izgradnja novog pogona za montažu traktora veličine 1280 m2; nabava novih strojeva
 Ciljevi projekta: povećanje produktivnosti tvrtke, proširenje proizvodnje,  povećanje kvalitete proizvoda
 Očekivani rezultati: povećana konkurentnost tvrtke na tržištu, povećanje izvoza za min 5%
 Učinci projekta: viša razina energetske učinkovitosti proizvodnje, viša razina zaštite okoliša (novi strojevi troše manje energije i stvaraju manje škarta i otpada);  rast broja zaposlenih radnika po stopi od oko 10% godišnje
 Provedba projekta: vlastiti projektni tim tvrtke

Provedbom ovog projekta biti će omogućen dalji razvoj tvrtke: bolja kvaliteta proizvoda, povećanje asortimana proizvoda, manji troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda, veća razina očuvanja okoliša…  -  povećana konkurentnost na tržištu.

Nemjerljive su i koristi za zajednicu u cjelini: nova zapošljavanja, razvoj novih proizvoda temeljen na vlastitom znanju, razvoj ljudskih potencijala kroz edukacije i stručna osposobljavanja za rad na novim tehnologijama.

Ovih dana započinje gradnja novog pogona u sjedištu tvrtke HITTNER d.o.o., a uskoro se očekuje i isporuka prvog stroja nabavljenog uz pomoć sredstava iz projekta – horizontalnog obradnog centra za obradu metala.

povratak na "Vijesti"