Prikolica za traktor 1,5 t
TEHNIČKI PODACI
Vrsta Jednoosovinska traktorska prikolica s hidrauličnim uređajem za istresanje.
Tip PH 1,5
Nosivost 1500 kg
Najveća duljina 3420mm
Najveća širina 1560mm
Najveća visina 1200mm
Udaljenost vučnog oka od osi kotača 2290mm
Udaljenost vučnog oka od horizontalne podloge 460mm
Prohodnost 320mm
Sanduk (unutrašnje mjere) duljina-širina-visina 2410/1420/400mm
Površina dna sanduka 3,42m2
Volumen sanduka 1,36m3
Radni cilindar Jednosmjernog djelovanja, teleskopske izvedbe sa dva stupnja izvlačenja
Dozvoljeni tlak 160bar (16Mpa)
Broj guma 2
Veličina guma 7,50—16—M1 10Ply
Tlak u gumama 370kPa (3,7bar)