27.06.2021.

Tvrtka Hittner d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Modernizacija poslovanja uvođenjem modernih IKT rješenja“, referentnog broja KK.03.2.1.19.1006.

Cilj projekta je ulaganjem u tehnološku opremljenost tvrtke i usavršavanjem djelatnika ubrzati i modernizirati proizvodni proces te povećati konkurentnost.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 1.231.250,00 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 985.000,00 kn
Bespovratna sredstva – 689.500,00 kn
Privatni doprinos – 541.750,00 kn
Projekt je započeo 26. kolovoza 2019. te su uspješno završene sve aktivnosti 26. lipnja 2021.

Rezultati projekta su definirani kao ostvarena investicija u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice za proizvodnju, povećan broj kupaca na domaćem tržištu, izlazak na ciljana inozemna tržišta, povećana poslovna produktivnost, usavršene vještine zaposlenika, radnici osposobljeni za rad na novim informatičkim rješenjima, te promovirani proizvodi na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Hittner d.o.o.”


Kontakt osoba za više informacija: Matej Hittner, + +385 43 244 111, e-mail: info@hittner.hr
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

povratak na "Vijesti"