15.05.2015.

Na temelju Odluke direktora tvrtke HITTNER d.o.o.  OIB59308102082, Odbor za nabavu tvrtke

HITTNER d.o.o.  objavljuje

OBAVIJEST O NABAVI

STROJA ZA OBRADU METALA - 

VERTIKALNI OBRADNI CENTAR

Broj nabave: OP-ST/004/2015

Predmet nabave: Vertikalni obradni centar - 2 kom

Ponuda za predmet nabave: sukladno natječajnoj dokumentaciji

Naznaka zabrane inačica (varijanti): alternativne ponude i varijante ponuda nisu dopuštene

Početak i rok završetka isporuke: sukladno natječajnoj dokumentaciji

Komplet dokumentacije za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresirani ponuditelji mogu nabaviti

podnošenjem pisanog zahtjeva s podacima tvrtke i imenovanom osobom za kontakt na adresu tvrtke

HITTNER d.o.o., Pakračka 10, 43000 Bjelovar.

Dokumentacija za nadmetanje će biti poslana običnom ili kurirskom poštom bez odgovornosti za

gubitak ili nepravovremenu isporuku. Ako ponuditelj odabere kurirsku dostavu, on snosi sve otpremne

troškove. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku, te mora sadržavati naziv kurirske službe i broj

računa s kojeg će se naplatiti usluga.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti i osobno radnim danom od 8 do 14 sati,  počevši od    

15.05.2015., te na internetskim stranicama tvrtke HITTNER d.o.o.: http://www.hittner.hr

Sve informacije i dodatna objašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u tvrtci Hittner

d.o.o.  na telefonski broj (043) 244 -111.

Rok za dostavu ponuda: 15.06. 2015. do 12 sati bez obzira na način dostave, a kada će se ujedno

izvršiti javno otvaranje ponuda.

Adresa na koju se šalje/dostavlja ponuda: HITTNER d.o.o. Pakračka 10, 43000 Bjelovar, s naznakom:

»Postupak nabave: OP-ST/004/2015, ne otvaraj – ponuda za stroj«.

Kriterij za odabir: sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Hittner d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

HITTNER d.o.o. Bjelovar

Direktor

Stjepan Hittner

Dokumentacija_-_Vertkalni_obradni_centar.docx

povratak na "Vijesti"