20.05.2014.

Na temelju Odluke direktora tvrtke HITTNER d.o.o. 
OIB59308102082,
Odbor za nabavu tvrtke HITTNER d.o.o.  objavljuje
POZIV NA NADMETANJE
ZA NABAVU STROJA ZA OBRADU METALA - 
HORIZONTALNI OBRADNI CENTAR

Broj nabave: OP-ST/001/2014
Predmet nabave: horizontalni obradni centar sa paletnim sustavom - 1 kom
Ponuda za predmet nabave: sukladno natječajnoj dokumentaciji
Naznaka zabrane inačica (varijanti): alternativne ponude i varijante ponuda nisu dopuštene
Početak i rok završetka isporuke: sukladno natječajnoj dokumentaciji

Komplet dokumentacije za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresirani ponuditelji mogu nabaviti podnošenjem pisanog zahtjeva s podacima tvrtke i imenovanom osobom za kontakt na niže navedenu adresu te uplatom nepovratnog iznosa od 1.000,00 kn, ili ekvivalentnog iznosa u konvertibilnoj valuti.
Dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 1.000,00 kn čini sastavni dio ponude zainteresiranih ponuditelja.

Plaćanje se vrši izravno na račun:
• iznos od 1.000,00 kn – bankovni račun tvrtke HITTNER d.o.o. otvoren u Erste&Steiermarkische banci,  IBAN HR 52   2402006-1100001499
• iznos koji odgovara iznosu od 1.000,00 kn za uplate u konvertibilnoj valuti – devizni račun kod Erste&steiermarkische banke Račun: 70010000-978-3490700

SWIFT: ESBCHR22  
IBAN: HR5224020061100001499

Na uplatnici treba navesti svrhu uplate: »Nepovratni depozit za dokumentaciju za nadmetanje: Nabava stroja - OP-ST/001/2014«.

Dokumentacija za nadmetanje će biti poslana običnom ili kurirskom poštom bez odgovornosti za gubitak ili nepravovremenu isporuku. Ako ponuditelj odabere kurirsku dostavu, on snosi sve otpremne troškove. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku, te mora sadržavati naziv kurirske službe i broj računa s kojeg će se naplatiti usluga. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti i osobno radnim danom od 8 do 14 sati,  počevši od 21.05. 2014., te na internetskim stranicama tvrtke HITTNER d.o.o.: http://www.hittner.hr

Sve informacije i dodatna objašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u tvrtci Hittner d.o.o.  na telefonski broj (043) 244 -111.

Rok za dostavu ponuda: 20. 6. 2014. do 12 sati bez obzira na način dostave, a kada će se ujedno izvršiti javno otvaranje ponuda.

Adresa na koju se šalje/dostavlja ponuda:
HITTNER d.o.o. Pakračka 10, 43000 Bjelovar, s naznakom: »Postupak nabave: OP-ST/001/2014, ne otvaraj – ponuda za stroj«.
Kriterij za odabir: sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Napomena: Hittner d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

HITTNER d.o.o. Bjelovar
Direktor
Stjepan Hittner


(za preuzimanje datoteke s dokumentacijom kliknite na niženavedeni link)

javna_nabava_horizontalnog_obradnog_centra1.doc

povratak na "Vijesti"