11.07.2014.

Tvrtka HITTNER d.o.o.  od svibnja 2014.godine provodi projekt „HITTNER –NOVI POGON“ u sklopu kojeg će biti proširen kapacitet tvornice gradnjom novog proizvodnog pogona veličine 1300m2, te uvođenjem nove tehnologije odnosno nabavkom novih strojeva za obradu metala visoke tehnološke razine.

Projekt je ukupne vrijednosti 8.877.024,05 kn. Navedeni projekt tvrtka je prijavila na Poziv na dostavu projektnih prijava koji je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta RH -  Povećanje gospodarske aktivnosti malih i srednjih poduzeća (Ref.ozn.2.1.10.).

Program dodjele državnih potpora sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), jednog od glavnih financijskih instrumenata regionalne i kohezijske politike Europske unije, sa ciljem smanjivanja ekonomskih i socijalnih razlika između regija Europske unije.

Nakon provedene sve 4 faze postupka vrednovanja projektnog prijedloga, donesena je odluka da projekt tvrtke Hittner ispunjava sve kriterije prihvatljivosti. Tvrtci HITTNER dodijeljen je iznos od 4.343.905,99 kn bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja u projekt „HITTNER – novi pogon“ (ref.ozn.2.1.10-0049).

Rezultati projekta koji se očekuju vezani su za povećanje produktivnosti tvrtke i povećanje razine kvalitete proizvoda. Očekuje se povećanje izvoza za najmanje 5%, a time i ukupnog prihoda tvrtke. Također očekujemo povećanje razine energetske učinkovitosti, te veće razine zaštite okoliša. Širenje proizvodnje omogućit će i nova zapošljavanja, te se očekuje rast zaposlenih po stopi od oko 10% godišnje.

Projekt će biti proveden od strane vlastitog projektnog tima tvrtke sastavljenog od stručnog kadra tvrtke - inženjera i ekonomista. Voditeljica projekta je ujedno voditeljica razvoja i strategije u tvrtci,  Sanja Bogdan Pavlović, mr.oec.

Do kraja srpnja 2014.godine očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva poduzetništva i obrta i tvrtke HITTNER d.o.o.

povratak na "Vijesti"