Naša vizija

„HITTNER d.o.o. je podjetje s ciljem ugoditi zahtevam kupca skozi zaupno in prepoznavno kvaliteto, hitro dobavo ter zagotovljeno podporo. Odločili smo se uprabiti vsa razpoložljiva sredstva za dosego cilja -  postati vzor in center odličnosti v kreiranju novih vrednosti, zagotavljati visoko raven kakovosti v vseh segmentih našega poslovanja, od človeških resursov , ekologije do poslovnega procesa. Naš stalni cilj je postati vodilni proizvajalec gozdarskih skiderjev  in kmetjske mehanizacije na Hrvaškem in državah sosednje regije.“
-Stjepan Hittner, generalni direktor 

Za dosego, ohranitev in okrepitev teh vrednot se trajno obvezujemo:

  • zaposlovati strokovno in ambiciozno osebje z možnostjo in obvezo stalnega razvoja in izpoplnjevanja,

  • kontinuirano izpopolnjevati tehnološko opremljenost,

  • negovati in ohranjati partnerske odnose med kupci in dobavitelji,

  • kontinuirano spremljati svetovne trende v proizvodnji ter jih uporabljati pri svojem delu,

  • zastavljati ambiciozne, merljive in dosegajoče cilje,

  • uporabljati in nenehno izboljševati učinkovitost delovanja sistema, ki temelji na zahtevanih mednarodnih standardih ISO 9001, skozi skrb o zdravstveni zaščiti zaposlenih, varovanju okolja ter skozi sponzorstvo in donacije trajno uresničevati svojo vlogo v širši družbeni skupnosti. 

Zmoremo več od drugih – HITTNER d.o.o.