Plug jednobrazdni, okretni 180 10 col

Plug jednobrazdni, okretni 180 10 col