31.07.2015.

Ugovor vrijedan 3.076.929,30€ potpisan je 7. srpnja, 2015. u prostorijama tvornice Hittner d.o.o. u Bjelovaru, između tvrtke Hittner d.o.o., Hypo-leasing Steiermark d.o.o. i Hrvatskih šuma d.o.o.

Radi se o Ugovoru kojim će se preko Hypo-leasing Steiermark d.o.o. kuće Hrvatskim šumama isporučiti 26 novih šumskih traktora različitih kategorija – jedan mali poljoprivredni zglobni traktor EcoTrac 40, deset skidera EcoTrac 55V, jedanaest skidera EcoTrac 120V i četiri skidera EcoTrac 140V.

Potpisivanju Ugovora, uz potpisnike Stjepana Hittnera, direktora firme Hittner d.o.o., Josipa Pavletića, člana Uprave Hypo-leasing Steiermark d.o.o., Ivana Pavelića predsjednika Uprave i Ivana Ištoka, člana uprave društva Hrvatskih šuma d.o.o., nazočili su i gradonačelnik Antun Korušec, sa svojim suradnicima, te drugi gosti.

povratak na "Vijesti"