29.07.2014.

Temeljem odredbi članka 96. I 97. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)
tvrtka HITTNER d.o.o. zastupana po direktoru Stjepanu Hittner donosi
ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Naručitelj:
HITTNER d.o.o. , Pakračka 10, Bjelovar, OIB 59308102082

2. Predmet nabave:
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji proizvodne hale tvrtke Hittner d.o.o.
Evidencijski broj nabave: OP-G/008/2014

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Bistra d.o.o., Antuna Radića 8c, 48350 Đurđevac.
Sa cijenom ponude 3.233.256,60 kn s PDV-om

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Odabrana ponuda je najpovoljnija ponuda prema kriteriju za odabir – najniža cijena

5. Razlozi isključenja ponuditelja:
Nema isključenih ponuditelja.

6. Razlog odbijanja ponuda slijedećih ponuditelja:
Nije bilo odbijanja ponuda.

7. Rok mirovanja:
Rok mirovanja iznosi 10 dana od dana primitka odluke o odabiru, a početak roka mirovanja računa se od prvog slijedećeg dana od dana primitka odluke.

8. Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ponuditelj može, sukladno propisanom postupku javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi , izjaviti prigovor naručitelju u roku od 10 dana od dana primitka ove Odluke.


Bjelovar, 15.07.2014.


Predsjednik Odbora za provedbu nabave:  Dinko Turk

Direktor: Stjepan Hittner

povratak na "Vijesti"